Obchodní podmínky

Na základě elektronické objednávky Vám přijde zpět e-mailem její potvrzení. V případě vyprodání skladové zásoby nemusí počet zboží v objednávce souhlasit s počtem zboží v dodávce (na to budete upozorněni). Dodací lhůta je 1-3 následující pracovní dny. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

Zboží je možné objednávat bez minimální hodnoty nákupu.

Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem firmy N import s.r.o., dodavatel si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn. Ceny uvedené u produktů na e-shopu jsou s DPH.

Při dokončení objednávky si máte možnost zvolit druh úhrady:

- v hotovosti (při osobním odběru nebo při dodání naší vlastní přepravou)

- dobírkou

- bankovním převodem

Při zvolení možnosti platby bankovním převodem Vám pošleme fakturovanou

částku s číslem našeho účtu po zpracování objednávky. Zboží Vám bude dodáno

po připsání fakturované částky na náš účet. V případě vyprodání skladové

zásoby Vás kontaktujeme a navrhneme náhradní variantu v dodávce zboží.

Faktura (daňový doklad) za objednané zboží, vystavená společností N import s.r.o., je zákazníkovi dodána společně se zbožím na uvedenou dodací adresu.

Doručení zboží max. do 3 pracovních dnů od objednávky a zajištěním výběru hotovosti. Pokud není adresát zastižen, je kontaktován následně telefonicky a je dohodnut náhradní termín dodání. Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání, kde bude v rámci pracovní doby k zastižení.

Osobní odběr je možný ve skladu prodejce, adresa pro vyzvednutí bude uvedena v potvrzení objednávky.

V mimořádných případech, kdy zákazník potřebuje dodání zboží naléhavě, je možné domluvit individuální podmínky dodání.

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 a § 54 Obč.z. možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy: Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem na adresu info@lechampagne.cz, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla Vašeho účtu pro vrácení peněz a dokladem, který prokazuje pořízení zboží v našem internetovém obchodě. V případě, že jste již zboží převzal(a), doporučujeme jej doručit spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na adresu dle kontaktů / dohody. Zboží doporučujeme zaslat kompletní, bez poškození, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce s přiloženým dokladem o koupi.

Zboží nesmí být zasláno na dobírku a doporučujeme ho pojistit. Vrácení finančních prostředků spotřebiteli: Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží. Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží. Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u dodavatele nebo přepravní firmy. Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a přepravní firmou s termínem na vyřízení do 30 dnů.

Zákazník se může o stavu reklamace informovat na e-mailu: info@lechampagne.cz. O výsledku je zákazník informován dodavatelem či kurýrní službou telefonicky elektronickou formou.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Při reklamaci jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele jsou víno a destiláty skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. U nepotravinářských produktů (sklenice, karafy, bedýnky, kazety, atd.) se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců.

Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Uplatnění reklamace : v případě reklamace nás kontaktujte (e-mail: info@lechampagne.cz).

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní

smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Zrušení objednávky: Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou (info@lechampagne.cz).

Kvalitní víno, jako přírodní produkt, každým rokem změní ročník. Při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka nebo tištěná prezentace. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

Platební, dopravní, reklamační a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti N import s.r.o.. N import s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky, dále si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti N import s.r.o. s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze a to e-mailem na adrese: info@lechampagne.cz. Informace o zákaznících obsahují: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě firemních údajů IČ, DIČ.

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.lechampagne.cz jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti N import s.r.o, kontakt: info@lechampagne.cz.